Platforma e-learningowa

Courses 
Psychologia zdrowia
Egzamin praktyczny 27.02.2021
Endokrynologia i pielęgniarstwo w endokrynologii
Gastroenterologia i pielęgniarstwo w gastroenterologii
Intensywna terapia i pielęgniarstwo w intensywnej opiece medycznej
Język angielski
Koordynowana opieka zdrowotna
Neonatologia i pielęgniarstwo w neonatologii
Onkologia i pielęgniarstwo w onkologii
Opieka pielęgniarska nad chorym psychicznie i jego rodziną
Opieka pielęgniarska nad dzieckiem przewlekle chorym i niepełnosprawnym
Ortopedia i traumatologia
Pielęgniarstwo epidemiologiczne
Pielęgniarstwo transkulturowe
Pielęgniarstwo w kardiologii inwazyjnej
Pielęgniarstwo w kardiologii inwazyjnej
Podstawy prawne wykonywania zawodów medycznyc
Podstawy psychoterapii
Profilaktyka chorób cywilizacyjnych
Transplantologia i opieka pielęgniarska nad chorym po przeszczepieniu