Platforma e-learningowa

Page:  1  2  ()
Courses 
Ankiety oceniające dydaktyków oraz proces kształcenia w semestrze zimowym 2019/2020.
Badania naukowe w pielęgniarstwie
Endoskopia
Farmakologia i ordynowanie produktów leczniczych
Informacja naukowa
Język angielski
Komunikacja i przywództwo organizacyjne
Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej
Opieka i edukacja terapeutyczna pacjenta z ranami przewlekłymi i przetoką
Opieka i edukacja terapeutyczna w bólu
Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych
Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych nerek, w leczeniu nerkozastępczym
Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobach przewlekłych układu oddechowego, niewydolności oddechowej
Opieka i edukacja terapeutyczna w chorobie nowotworowej
Opieka i edukacja terapeutyczna w cukrzycy
Opieka i edukacja terapeutyczna w leczeniu żywieniowym
Opieka i edukacja terapeutyczna w neonatologii
Opieka i edukacja terapeutyczna w niewydolności krążenia, nadciśnieniu tętniczym, zaburzeniach rytmu serca
Opieka i edukacja terapeutyczna w tlenoterapii i wentylacji mechanicznej
Opieka i edukacja terapeutyczna w zaburzeniach układu nerwowego