Course info

Zarządzanie zasobami ludzkimi
(Zarządzanie zasobami ludzkimi 09)

(wykład) Prof. dr hab.inż. R. Kucęba