Course info

Technologie informatyczne w zarządzaniu
(Technologie informatyczne w zarządzaniu 098)

Prof. dr hab.inż. R. Kucęba